Essen 2012
SPIEL 2012: Alles war anescht


D'Spillfabrik op der SPIEL 2012
Och dëst Joer wor nees d'SPIEL zu Essen ugesot an och dëst Joer wor nees alles anescht ewéi dat lescht Joer fir d'Spillfabrik. Nodeems ech 2011 jo meng Première als Animateur bei Ravensburger hat, sinn ech dëst Joer och nees bei de bloen Dräieck op de Stand geplënnert an hu fläisseg gehollef déi nei Spiller vun Ravensburger virzestellen an de Spillgecken z'erklären.Mä dëst Joer wor ech net deen eenzegen Animateur op engem Stand op der SPIEL. D'Jeia, en treie Member aus der Spillfabrik, hat am Laf vum Joer bei Pegasus ugeklappt an hatt konnt dann och do mat an d'Boot klammen. Esou konnt hatt sech dann dëst Joer och emol e Bild vun der anerer Säit vum Spilldësch maachen.Dofir si mir zwee scho Mëttwochs op Essen gefuer, wou da jiddwereen emol op säi Stand kucke gaangen ass. Bei Pegasus wore se fläisseg amgaangen d’Spiller auszepaken an zesummen ze bauen. Bei Ravensburger wor alles fäerdeg; et wor eng ganz häerzlech Begréissung an et huet een sech nees direkt "doheem" gefillt. Séier hate mer eis nees an eisem gewinnte Messealldag erëm fonnt.

Mä wéi mir e Mëttwoch zu Essen ukomm sinn, huet schonn een aneren aus der Spillfabrik op eis gewaart: Den Dennis. Den Dennis huet et gepackt a konnt dëst Joer als Auteur mat sengem éischten eegene Spill TF22: LOAD! beim Verlag TF Verlag zu Essen untrieden.
TF22: LOAD! ass en taktescht Kaartespill fir zwee Spiller. Hei muss ee versichen duerch d’Wanne vu Streech säi Schëff an enger bestëmmter Reiefolg mat Containeren ze belueden.
Domat hat den Dennis dann och en Fulltime-Job zu Essen um Stand vun TF22.
Als Auteur muss de net nëmmen däi Spill de ganzen Dag virstellen an erklären, mä du hues Interviewen ze ginn, gees op Pressekonferenzen an op Neiheeteshows.

Um Schluss vum Messealldag hu mir dräi eis Owes awer ëmmer zesumme getraff an hunn den Dag bei engem gudde Maufel an engem Patt Revue passéieren an ausklénge gelooss.

Um Enn woren déi véier Deeg SPIEL nees vill ze kuerz a mir mussen eis gedëllegen bis et 2013 nees Richtung Essen geet. A wee weess wéivill Animateuren an/oder Auteuren aus der Spillfabrik 2013 zu Essen ze fanne sinn?Vun hei aus nach eng Kéier en decke Merci un eis Verleeg an eis Teams vun:
Pegasus, Ravensburger an TF Verlag.


Chrëscht


Designed by Laurent Kruchten / Alain Baum